A szépségkereső Móra Ferenc - A Szegedi Műbarátok Köre 1917. évi pünkösdi kiállításának dokumentumai a Somogyi-könyvtár gyűjteményében

Csizmadia Edit
Absztrakt

Szeged képzőművészeti életének a századfordulótól 1914-ig tartó lendületét az első világháború kirobbanása törte meg. Száz évvel ezelőtt, 1917 tavaszán alakult meg a Szegedi Műbarátok Köre, a korszak legjelentősebb művészeti társulása és mozgalma. Az alkalmi egyesület májusban helyi műgyűjtők alkotásaiból rendezett kiállítást a hadiárvák segélyalapja javára. A tárlat katalógusához Szépségkeresők címmel Móra írt előszót. A poétikus cikk – Lugosi Döme szerint – „tulajdonképpen Móra Ferenc beköszöntője múzeumigazgatói minőségében és hitvallása a művészetekről”

Kulcsszavak

Móra Ferenc, Szeged, Szegedi Műbarátok Köre, könyvtár, múzeum, író, képzőművészet, műgyűjtés, egyesület, kiállítás, library, museum, exhibition