Móra Ferenc múzeumigazgatói karakterisztikájához - Egy Somogyi Szilveszter polgármesterhez írott levél értelmezése

Kovács-Krassói Anikó - Medgyesi Konstantin
Absztrakt

Móra Ferenc 1917-ben, Tömörkény István váratlan halála után kapott igazgató kinevezést a szegedi Kultúrpalota élére. A háború után anyagilag is, emberi erőforrások tekintetében is nehéz helyzetben lévő múzeumnak elhivatott vezetőjévé vált, innovatív, látogatóbarát, újszerű intézkedései nyomán a múzeum népszerűsége folyamatosan nőtt. Egy új osztály létrehozásán, a folyamatos gyűjteménygyarapításon és ásatásokon túl Móra Ferenc volt, aki az épület bővítését hangsúlyosan javasolta. Tanulmányunkban a Móra-levelezés azon darabja kerül fókuszba, mely a múzeum épületével kapcsolatos problémára keres megoldást. „Tudom, hogy az én életemben már nincs remény a múzeum kibővítésére és páratlan leleteinek méltó elhelyezésére, amiket csak az utókor fog igazi értékük szerint megbecsülni.” –írta 1931. augusztus 6-án Somogyi Szilveszter polgármesternek, melyben átfogóan elemzi a Kultúrpalota működésének aktuális állapotát. Álma 1955-ben vált valóra.

Kulcsszavak

Móra Ferenc, múzeum, igazgató, gyűjtemény, Ferenc Móra, museum, director, collections