A csongrádi zsidóság élete az első világháborúban a hitközségi közgyűlések jegyzőkönyvének tükrében

Fodor Péter
Absztrakt

A csongrádi izraelita közösség hitközségi üléseinek 1883-1919 közötti jegyzőkönyvei a második világháború végi zűrzavarban kerülhettek a szegedi hitközség könyvtárába. Ebben a hitközség első világháborús életét is érintő fontos eseményekről kaphatunk képet, melyből egyértelműen világossá válik, hogy e kis közösség maradéktalanul kiállt az uralkodóház és a háborús erőfeszítések támogatása mellett. Elég csak arra gondolnunk, hogy a meggyilkolt Ferenc Ferdinánd és felesége lelki üdvéért gyászistentisztelet tartottak, vagy arra, hogy a hitközség vagyonából tízezer koronát jegyeztek hadikölcsönként.

Kulcsszavak

izraelita hitközség, jegyzőkönyv, Csongrád, Jewish community, record, Csongrád