Jézus Szíve oltalma alatt

Glässerné Nagyillés Anikó
Absztrakt

A Jézus Szíve ígéretei szerint megóvja, megáldja azokat, akik őt tisztelik. A középkori és a koraújkori ember saját világát Isten világának részeként képzelte el, Isten és a természetfölötti pedig ennek aktív cselekvője volt. Ebben a keretben értelmezhetőek a skapuláréként hordott vagy az ajtó szemöldökfájára rögzített Jézus Szíve képek, a templomokban, otthonkban elhelyezett Jézus Szíve ábrázolások. A tiszteletnek ezen módja a 19-20. században is megfigyelhető volt, illetve ez a premodern világkép megjelent a Jézus Szíve Szövetség kézikönyveiben és a regényekben is. A Jézus Szíve ábrázolások korszakonként változtak, válaszul a társadalmi változásokra és teológiai vitákra.

Kulcsszavak

Jézus Szíve ábrázolás, skapuláré, Jézus Szíve Szövetség, tisztelettörténet, Jesus Heart representation, scapular, Society of the Sacred Heart, Honor History