„Nemcsak nem haladunk, de hátrafelé megyünk…” Csongrád vármegye és az örökváltság az 1832–36-os országgyűlésen

Sáfrány Tímea
Absztrakt

Móra Ferenc szociálisan érzékeny újságíróként kezdett erőteljesebben közéleti kérdések felé fordulni. Móra elemi igazságérzete a korai publicisztikájában is kitetszik, az 1910-es években a politikai vetületű ambíciók még markánsabbá váltak nála. Mint tudjuk, 1918-19-ben direkt közéleti szerepet is vitt; majd az ellenforradalmi korszak beköszöntével mély csalódottság alakult ki benne a politika iránt. Közéleti érdeklődése nem szűnt meg a húszas-harmincas években sem, de a korábbiakra jellemző szenvedélyes flörtöt már nem vállalta a nagybetűs politikával. A közügyek kommentálása élete vége felé megmaradt a titkos szerelmes levelek számára.

Kulcsszavak

országgyűlés, reformkor, örökváltság, national assembly, Reform Era, voluntary redemption