A szegedi egyetemi emléktáblák

Szolnoki Zoltán
Absztrakt

Az emléktáblák a városi jelrendszer sajátos hordozói: jelenlétükkel, elhelyezkedésükkel, a rajtuk elhelyezett feliratokkal egyaránt információt adnak át. Szegeden közel négyszáz emléktáblát ismerünk. Tanulmányomban ezen tábláknak egy sajátos csoportját vizsgálom: az egyetemi emléktáblákat. Ezek azért is különlegesek, mert egy mikroközösség emlékezetét reprezentálják, amely számos szempontból különbözik a városi gyakorlattól. Az universitas emléktáblái ugyanis sokkal rövidebb időre utalnak vissza, mint a városi emlékhelyek. Az egyetem kollektív emlékezete frissebb, aktívabb, az avatások sokkal személyesebbek. A vizsgálatom egyrészt a modernkori sajtómegjelenésekre, másrészt az emléktáblák által közvetített információk vizsgálatára épül. A városi és az egyetemi emléktáblák közötti különbséget statisztikai módszerrel is bemutatom.

Kulcsszavak

emléktáblák, városi jelrendszer, urbanisztika, mikroközösségek, emlékezet, kulturális örökség, memorial plaques, urban sign-system, urbanistics, microsocieties, memory, cultural heritage