Gondolatok napjaink népi gyógyászatának kutatásához

Vukov Anikó
Absztrakt

Írásomban az eddigi kutatási tapasztalataimon keresztül szeretnék betekintést nyújtani napjaink népi gyógyítóinak működésébe. Vizsgálatom alanyai olyan gyakorlati tevékenysége(ke)t folytatnak, mely(ek) a hagyományos paraszti közösségek gyógyítóinak működésére vezethetők vissza. Velük és pácienseikkel készítettem adatfelvételt; az adatok ismertetése mellett a kortárs népi gyógyítók és népi gyógyászati jelenségek kutatási szempontjait tekintettem át. Az ide vonatkozó szakirodalom áttekintése után három téma köré csoportosítottam észrevételeimet: elsőként a népi gyógyászat fogalomvizsgálatára, ezután a társadalomtudományi kutatási szempontokra, majd gazdaságnéprajzi értelmezési lehetőségekre térek ki.

Kulcsszavak

néprajz, népi gyógyászat, alternatív gyógyászat, jelenkutatás, népi gyógyítók, ethnography, folk medicine, alternative medicine, recent research, folk healers, alternative healers