Egy nyugalmazott csendőr főtörzsőrmester 1945 utáni kálváriája

Vincze Gábor
Absztrakt

A Magyar Királyi Csendőrséget 1945-ben egy kormányrendelettel megszüntették, a testület tagjait kollektív bűnösséggel sújtották. Az utólagos felelősségre vonás olykor a már a világháború előtt nyugdíjba vonult csendőröket is utolérte – így járt Petők Sándor is. Őt részben Orosháza környéki kommunisták, részben egy volt szekta („Turáni Egyistenhívők”) tagjai jelentették föl. „Népellenes” bűntett elkövetése miatt első fokon a gyulai népbíróság Orosházára kihelyezett tanácsa 1946. május 2-án három év börtönbüntetésre ítélte a 63 éves Petők Sándort. A népügyész súlyosbításért fellebbezett, ezért a Népbíróságok Országos Tanácsa elé került az ügy, amely bizonyításkiegészítést rendelt el, majd 1947. október 3-án fölmentette a volt csendőr főtörzsőrmestert.

Kulcsszavak

csendőrség, népbíróság, politikai per, kommunista párt, gendarmerie, police, People’s Jury, political lawsuit, communist party