Tisztelt Olvasó!

A Veritatis Imago negyedik számát tartja most kezében virtuálisan, mely történettudományi és néprajzi tematikájú írásokból válogat. A cikkek alapját képező előadások a Móra Ferenc Múzeum által rendezett „Múzeumi Kutatások Csongrád Megyében” című konferencián hangzottak el 2017. november 27 – 29. között.

A folyóirat aktuális száma egyrészt helytörténeti jelentőségű kutatásokba enged bepillantást: Fodor Péter a csongrádi zsidóság életét mutatja be az első világháború időszakában, míg Szolnoki Zoltán a szegedi egyetemi emléktáblák vizsgálatát végzi el cikkében. Sáfrány Tímea Csongrád vármegye és az örökváltság kapcsolatát elemzi az 1832-36-os országgyűlés tekintetében.

A néprajzi tanulmányok szélesebb kitekintésű témákat vonultatnak fel. Glasserné Nagyillés Anikó a 19-20. század időszakába kalauzolja az olvasót: a Jézus Szíve tisztelet kialakulásának és megjelenési formáinak bemutatását tűzte ki célul írásában. Vukov Anikó Veronika kortárs témát elemez, és napjaink népi gyógyítóinak munkájába enged betekintést egy kvalitatív vizsgálat segítségével. A lapszám recenzióval zárul: egy rendkívül aktuális témát boncolgató könyvet mutat be írásában Mátyus Imre. Henry Jenkins és kutatótársainak kötete az új média politikai aktivitásra és részvételi kultúrára gyakorolt hatását elemzi több szempontból.

A Veritatis Imago aktuális száma is széles témakínálatot vonultat fel különböző szakterületen tevékenykedő kutatók tollából. Bízunk benne, hogy a tanulmányok tartalmas olvasást és a továbbgondolás lehetőségét nyújtják olvasóinknak!

Tisztelettel:
Veritatis Imago szerkesztősége
Tisztelt Olvasónk!

Megjelent a Veritatis Imago második száma. Az aktuális kiadványban a régészet, történettudomány, művészettörténet, neveléstudomány és könyvtártudomány területérül olvashatnak érdekes, tartalmas tanulmányokat egyetemi, múzeumi és független kutatók, PhD-hallgatók tollából.
A friss szám elérhető IDE kattintva.

Jó olvasást kívánunk!
Szerkesztőség
Scientia nihil aliud est quam veritatis imago. - A tudomány nem más, mint a valóság mása. Vergilius

Vergilius ezen gondolatának fonalán indult útjára a Veritatis Imago című online folyóirat a Móra Ferenc Múzeum gondozásában. A periodika célja, hogy tudományos, muzeológiai, valamint kulturális kutatások és vizsgálatok eredményeinek publikálására nyújtson lehetőséget magyar, illetve angol nyelven. Az interdiszciplináris folyóirat céljául tűzi ki, hogy tudományterületi megkötöttségek nélkül – nem csak Szeged vagy Csongrád megye, hanem a teljes Kárpát-medence területéről adjon helyet különböző, tudományos igényű tanulmányok számára.

A folyóirat online formájával a minél nagyobb és szélesebb körű hozzáférést kívánjuk elősegíteni. Tudósok, kutatók, egyetemi és főiskolai oktatók, hallgatók, doktoranduszok, múzeumi szakmunkatársak számára kívánunk publikálási lehetőséget nyújtani. Célunk a friss és rugalmas tanulmányközlés lehetőségének biztosítása, melyet nem befolyásol a nyomdai folyamatok lassító hatása.

A Veritatis Imago évente négy alkalommal jelenik meg. A folyóirat szakmai erejét, a tanulmányok tudományos presztízsét a minden egyes publikációnál kötelező lektorálási folyamat biztosítja. A periodikában a Magyar Tudományos Akadémia - Tudományetikai Kódex tartalmának betartásával és figyelembe vételével adott a publikálási lehetőség.

A Veritatis Imago az online mivoltának köszönhető széleskörű elérhetősége, valamint a szerkesztőbizottság és a lektorok szakmai munkájának megalapozottsága által kíván szélesebb szakmai körök számára is megfelelő tudományos, muzeológiai és kulturális folyóirattá válni.