Veritatis Imago 2022/3-4. szám

Egész szám letöltése egyben

Szeged szabad királyi város képviselete az 1843/44. évi országgyűlésen – Követutasítások és követjelentések a diétáról

Deák Ádám
Absztrakt

Tanulmányomban Szeged szabad királyi város szerepét vizsgálom meg az 1843/44. évi országgyűlésen a követek felszólalásai, a követutasítások és követjelentések alapján. A követutasítások alapjában határozták meg az országgyűlések működését, mivel a követeknek ragaszkodniuk kellett az utasításukhoz, attól nem térhettek el, ha mégis megtették, akkor visszahívhatták őket és mást küldhettek helyettük. Miután az uralkodó kiküldte a törvényhatóságoknak az országgyűlési meghívólevelet, azok kisebb bizottságokban kidolgozták az anyautasításokat. Ahogy az országgyűlési tanácskozások haladtak előre, úgy újabb és újabb ügyek merülhettek fel, ilyenkor a követek nem dönthettek önállóan, hanem meg kellett várniuk a törvényhatóságuk pótutasítását. Szeged számára ezen az országgyűlésen a legfontosabb megoldandó problémát a szabad királyi városok ügye jelentette. A megyék és a városok is fontosnak tartották ennek az ügynek az elrendezését, hiszen az összes szabad királyi város egyetlenegy szavazattal rendelkezett, emellett kettős függésben álltak a Helytartótanács és a Kamara révén. Előadásomban kitérek arra, hogy a szegedi városi tanács és választott közösség, valamint követek hogyan vélekedtek a szabad királyi városokat érintő kérdésekről. Szegedet ezen az országgyűlésen Aigner Ferdinánd és Szilber Antal képviselték, röviden az ő életükbe is betekintést nyújtok.


Vendéglő a Nagyállomásnál: a Csendes Vendéglő

Fári Irén
Absztrakt

Az Indóház téri vendéglőt egy neves fotográfus, Bäck Manci örökítette meg, előtérben a városnéző busszal. Az állomás előtti téren három vendéglő is üzemelt, ahol meg is lehetett szállni. A Vaspálya utca 2. szám (ma Szent Ferenc utca) alatti földszintes házat Plusinszky Imre Ferenc 1930-ban vásárolta meg, ahol megnyitotta Korona nevű vendéglőjét. Halála után özvegye, Hideg Margit tovább vitte az üzletet, 1935-től újraházasodása után Csendes Ferencné néven. A Csendes Vendéglő 1948-ig működött a téren. A család évtizedekig, az épület lebontásáig lakta a házat. Unokájuk, Tas Ildikó operaénekes, aki gondosan őrzi a családi fényképeket.


The Commemorative Year of Saint Emeric. The View from a Benedictine Professor

Károly Janzsó
Absztrakt

In my study, I will trace the process that led to the famous Hungarian pilgrimage of 1930, one of the events of the national Year of Saint Emeric, the son of King Stephen I of Hungary and Giselle of Bavaria, and the relic's arrival into Szeged's Cathedral. The essay will also present the first meeting of Catholic intellectuals at the summer university in Esztergom in 1933, an important event held also in the spirit of the saint's commemorative year. The 1930 series of celebrations were organized during political and economic crises but the new celebration carried out in 1938 as the commemorative year of both St. Emeric and St. Stephen, the anniversary of the death of the two major Hungarian saints,1 was not only religious but also very ecclesiastical in its nature (Zeidler, 2009: 220). The government led by István Bethlen (the prime minister of the Kingdom of Hungary between 1921 and 1931), which had embarked on the road to political stabilization, sought to use the 1930 celebration series to show a balanced relationship between the church and the state, and, the same time, to distract the public's attention from the social upheavals caused by the economic crisis between 1929 and 1932.


Kinn vagy benn? A szegedi egyetemisták múzeumképe egy kvalitatív vizsgálat alapján.

Hegedűs Anita
Absztrakt

A hazai múzeumi szféra számára komoly kihívást jelent a fiatal célközönség megszólítása. Ennek a korcsoportnak egy egyedi részét képviselik az egyetemisták, akik nagy számban vannak jelen nem csak Budapesten, hanem több vidéki egyetemi városban is (pl.: Debrecen, Szeged, Pécs), így ők is potenciális célcsoportjai lehetnek a közgyűjteményeknek. Jelen tanulmányunkban egy fókuszcsoportos kutatás eredményeit mutatjuk be, melyet a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak körében végeztünk.