Szemelvények a csongrádi színjátszás történetéből

Fodor Péter
Absztrakt

A csongrádi amatőr színjátszó csoportok működéséről 1860 óta vannak feljegyzett adatok, ugyanis ekkor alakult meg a Csongrádi Kaszinó, aminek alapvető feladata a kulturális élet fejlesztése volt. Ekkoriban még jelenteni kellett a bemutatni kívánt színdarabokat, melyet a szolgabíró vagy a megyei hatóságok engedélyezhettek. A 19. század végétől a különböző egyesületek szabadabban válogathattak a bemutatni kívánt műsorszámaik közül. Rendszeressé vált Csongrádon is a vándortársulatok megjelenése, akik akár több héten keresztül is itt maradtak, s repertoárjukból bőven válogathattak a vígjátékok, a dráma és más műfajok kedvelői. Az első világháború alatt megritkult előadások bevételét többek között a Vöröskeresztnek ajánlották fel. A második világháború után az Országos Szabadművelődési Tanács segítette a közművelődés fejlődését. Csongrádon az ötvenes évek első felében tíznél is több színjátszó csoport működött a városban. A legsikeresebb a Művelődési Ház és a bútorgyár színjátszó csoportja volt. Ám a politika időnként itt is beleszólt a színdarabok kiválasztásába: 1959-ben a bútorgyár színjátszó csoportját kritizálták, mivel túl sok „kispolgári szemléletet árasztó darabot” adott elő. A hetvenes évek elejére az átalakuló politikai és társadalmi folyamatok miatt a kultúra ezen ága fokozatosan elsorvadt, majd megszűnt. Nagyjából negyed évszázadot kellett várni, míg 1998-ban újjáalakult Csongrádi Színtársulat néven, s azóta is működik évente változó előadásszámmal. Legnagyobb sikerrel 2012-ben a Hegedűs a háztetőn című musicalt adták elő (négyszer Csongrádon, egy-egy alkalommal Mindszenten és Óbecsén), aminek bemutatására amatőr színtársulatok igen ritkán vállalkoznak.

Kulcsszavak

Csongrád, színjátszás, kultúra, színház, culture