Lappangó műtárgyak. Benczúr Gyula: Mátyás és Beatrix

Dr. Nátyi Róbert
Absztrakt

A múzeumi raktárak gyűjteményei mindig szolgálnak meglepetéssel a bennük búvárkodó kutató számára. 2013-ban a szegedi Móra Ferenc Múzeumban megrendezett Benczúr a festőfejedelem című kiállítás előkészítő munkálatai folyamán akadtam a nyomára a szegedi múzeum raktárában Benczúr Gyula Mátyás és Beatrix című festményének, amelyet a művészettörténeti szakirodalom addig lappangó képként tartott számon. Ezen festmény történetét, hátterét vizsgálom jelen tanulmányban különböző források felhasználásával.

Kulcsszavak

Benczúr Gyula, Mátyás és Beatrix, képzőművészet, Gyula Benczúr, Mátyás and Beatrix, Hungarian Fine Arts