„A gyermek lelkében a mennyország leér a földre ...” A jezsuiták és a vallásos gyermeknevelés

Glässerné Nagyillés Anikó
Absztrakt

Tanulmányomban a jezsuiták gyermekneveléssel, gyermekpasztorációval kapcsolatos tevékenységét mutatom be. A rend kezdettől felvállalta a külső és belső misszók, illetve a tanítás feladatát, ezért nem véletlen, hogy nagy szerepük volt a 19-20. században a gyermeknevelés megújításában is. Azt vizsgálom, hogy miként változott meg a gyermekekről való gondolkodás, hogyan differenciálódott a 19. században a vallásosság, s ezáltal milyen módon újították meg a gyermekek vallásos nevelését a modern kor kihívásainak megfelelően. A téma szövevényessége meghaladná a dolgozat kereteit, ezért a jelenséget a Jézus Szíve Szövetség gyermektagozatának, a szegedi kötődésű Szívgárdának a tükrében vizsgálom, a korszakban kiadott kézikönyvek, kiadványok, regények segítségével.

Kulcsszavak

vallási megújulás, Actio Catholica, jezsuiták, Szívgárda, religious renewal, Actio Catholica, Jesuits, The Guard of Hearts