Egy városrésznyi érték a Kiséri Napok tükrében

Pintér Zsófia
Absztrakt

A fesztiválok, ünnepek ritka, rövid ideig tartó események, melyek összekötik a múltat, a jelent és a jövőt, áttörnek az idő és történelem linearitásán. Érdemes vizsgálat alá vetni, hogy mi is áll egy-egy ünnep hátterében: mióta létezik, milyen hatást is gyakorol az emberre, illetve a társadalomra? Miért és mikor jelennek meg a fesztiválok? Miért olyan híresek és sikeresek, látogatottak? A kutatásom célja, hogy feltárjam egy „kitalált tradíció” történelmét és jelenét egy kijelölt térség (Szentes – Kisér) kapcsán. Doktori értkezésemben bemutatom a fesztiválok történeti és társadalomtörténeti aspektusait, az eseményeket egyéni és közösségi szempontból is vizsgálom. Kutatóként kíváncsi vagyok a fesztivál értelmére is: miért különleges? Mennyire strukturált az idő és a tér? Melyek a közösség szerepei? Kik a szervezők és a résztvevők? Ad-e a fesztivál identitást a résztvevőknek? Melyek a fesztivál szimbólumai? Az ünnepekhez hozzátartozik a rítus, a hagyomány, az idő-, és térhasználat, a kapcsolatok a résztvevők és megfigyelők között, valamint a fesztivál előkészítési és kivitelezési munkálatainak megfigyelése. A fesztiválok időt és helyet biztosítanak arra, hogy a résztvevők reflektáljanak az őket körülvevő világra, vagy épp kiszakadjanak abból és kifejezzék közösséghez tartozásukat vagy éppen különállásukat. A határok lazasága az emberek saját életének tükre lehet, s a folyamatos változáshoz való igény kifejeződése. A fesztiválok fontos eseményei az évnek, melyeken a helyi közösség felmutathatja a státuszát és hovatartozását a városon belül. Többféle jelentést hordoznak, melyek egyfelől ünneplik a normálistól eltérőt, másrészről viszont kiemelik a helyi értékeket. Egy egyedi témára fókuszálva az ünnepek a saját helyszínüket emelik ki – ez lehet a környék, vagy a város is. A már meglévő kötelékek erősítése mellett a rendezvények arra szolgálnak, hogy életre keltsék a közös múltat, üzenetet közvetítsenek a közösség és az azt körülvevő világ számára, hogy kijelöljék az adott csoport határait.

Kulcsszavak

fesztivál, ünnep, néprajz, festival, celebration, ethnography