Felső paleolitikus lakóépítmény Apc–Farkas-major lelőhelyről (Heves megye, Észak-Magyarország)

Gutay Mónika – Péntek Attila
Absztrakt

A 21-es főút bővítése miatt vált szükségessé Apc–Farkas-major megelőző feltárása és régészeti megfigyelése. A munkálatok során egy nagy kiterjedésű szarmata telep és temetőrészlet került elő. Emellett több cölöp- és karóhely nyoma látott napvilágot, amelyek feltételezhetően egy felső paleolitikus sátorszerű lakóépítményhez tartoznak. A felső paleolitikum és mezolitikum időszakából számos nemzetközi párhuzam létezik az ilyen típusú építményekre. Hazánkban viszonylag kevés régibb kőkori lakóépítmény nyomot ismerünk, ezért a szerzők szükségesnek tartják az apci lelőhelyen feltárt struktúra rövid ismertetését.

Kulcsszavak

felső paleolitikum, Heves megye, Zagyva pleisztocén terasza, 21-es számú főút szélesítése, cölöplyukas lakóépítmény, Upper Palaeolithic, Heves County, pleistocene terrace of the Zagyva River, expansion of the main street No. 21, dwelling structure with post holes