Parasztpárti demokráciaértelmezők a koalíciós években: Erdei Ferenc kontra Kovács Imre

Medgyesi Konstantin
Absztrakt

Erdei Ferenc koalíciós évekbeli demokrácia-felfogásának fontos jellemzője a polgári vagy jogállami demokrácia, a szabadságjogok rendszerére épülő demokrácia fogalmának relativizálása. Erdei demokrácia-felfogása egyértelműen a kommunista demokrácia-képhez áll közel; úgy véli, a formális szabályok nem fontosak, a lényeg a társadalom gyökeres átalakítása. Mind Erdei, mint Kovács Imre a Nemzeti Parasztpártban politizáltak Kovács 1947. februári kilépéséig. Demokrácia-értelmezésük azonban élesen szemben áll egymással. Erdei a radikális társadalom-átalakítás érdekében nem fogadja el a mindenkire egyaránt érvényes szabadságjogok alkotmányos szerepét, ezzel ellentétben Kovács Imre nagyobb fontosságot tulajdonít a jogállamiság eszméjének.

Kulcsszavak

demokrácia, diskurzus, koalíciós évek, szövegértelmezés, Democracy Interpreters of the Peasant's Party in the Coalition Years: Ferenc Erdei vs. Imre Kovacs