Dumbledore seregétől a részvételi politikáig
Recenzió Henry Jenkins és munkatársai By Any Media Necessary című könyvéről

Mátyus Imre
Absztrakt

A publikáció a Szeri Csárda történetét kívánja feltárni, mely az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark mellett található. Ki ne ismerné az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkot vagy a Szeri Csárdát? Valószínűleg kevesen vannak, akik számára ismeretlen ez a két helyszín. A cikk érdekes részleteket mutat be a két intézmény tekintetében: új történeti mozzanatokat ismerhetünk meg nem csak a csárdával, hanem a Nemzeti Emlékpark fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatosan is.

Kulcsszavak

részvételi kultúra, politikai aktivitás, Henry Jenkins, recenzió, participatory culture, political activity, Henry Jenkins, review